null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 20 września 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 20 września 2023 r. (środa)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Propozycja uwag do zaproponowanego projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy, który ma być bazą dla przyszłego planu ogólnego dla Warszawy.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego

/-/ Donata Rapacka

Zaproszeni Goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Joanna Decka - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Paweł Tęcza - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
  • Przedstawiciel Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy