null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 30 listopada 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD
posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego
w dniu 30 listopada 2022 r.,
godz. 18.00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Zaopiniowanie uchwały Rady m.st. Warszawy w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada – część A.
3.Sprawy różne, wolne wnioski.
4.Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego
/- Donata Rapacka -/

Zaproszeni goście:
Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy