null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 31 maja 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 31 maja 2023 r. (środa)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja o projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Cytadeli Warszawskiej – dyskusja.
  3. Informacja o pracach nad projektem nowego studium oraz perspektywy aktualizacji obowiązujących w dzielnicy planów miejscowych.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Ładu Przestrzennego

/-/ Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Joanna Decka – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
  • Pani Anna Kosik-Kłopotowska – Naczelnik wydziału w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
  • Pan Tomasz Niewczas – Główny specjalista w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy