null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego w dniu 5 grudnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD
posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego


w dniu 5 grudnia 2022 r., godz. 18.00
Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328


1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Projekt stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz dotyczący sprzeciwu wobec inwestycji mieszkaniowej w tzw. trybie lex deweloper przy ul. Przasnyskiej 6B.
3. Sprawy różne, wolne wnioski.
4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego
/- Donata Rapacka -/

Zaproszeni goście:
Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
Pani Maria Jeleń – Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego w m. st. Warszawy
Pani Anna Kosik-Kłopotowska – Naczelnik Wydziału Projektów Planów Miejscowych Północ w m. st. Warszawy

(Projektantka Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Żoliborza Południowego)