null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 21 września 2023 r. (czwartek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie koncepcji zagospodarowania zieleńca położonego na terenie dawnej bocznicy kolejowej między ul. Anny German i ul. Przasnyską.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska

/-/ Łukasz Porębski

Zaproszeni Goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Renata Kozłowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Paweł Tęcza - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pan Krzysztof Dejnarowicz - Naczelnik Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz
  • Przedstawiciel Firmy Matexi Polska Sp. z o.o.