null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 5 czerwca 2023 r. (poniedziałek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały Komisji w sprawie zapewnienia środków finansowych na przeprowadzenie konsultacji społecznych oraz wykonanie projektu rewitalizacji parku Kaskada w 2024 r.
 3. Omówienie realizacji projektu z budżetu obywatelskiego na terenie pasa zieleni ul. Krasińskiego między ul. Ks. J. Popiełuszki a pl. Wilsona.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Ochrony Środowiska

/-/ Łukasz Porębski

Zaproszeni goście:

 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Jakub Lewicki – Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków
 • Pani Marlena Happach – Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy
 • Pan Tomasz Niewczas – Główny specjalista w Zarządzie Zieleni m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Zarządu Dróg Miejskich