null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizji w dniu 19 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizji w dniu 19 stycznia 2023 r., godz. 18:00
s.301 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie oraz przyjęcie „Sprawozdania rocznego z pracy Komisji Rewizyjnej m.st. Warszawy za rok 2022”.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
 /-/Grzegorz Hlebowicz