null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 1 grudnia 2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Rewizyjnej

w dniu 1 grudnia 2022 r., godz. 18:00
s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

1.Przyjęcie porządku obrad.
2.Zatwierdzenie protokołów z ostatnich posiedzeń komisji.
3.Kontynuacja kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.

4.Sprawy różne, wolne wnioski.
5.Zakończenie posiedzenia.                                                                                                         

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
/-/Grzegorz Hlebowicz/-/