null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 grudnia 2023 r. (czwartek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia.
  3. Dyskusja nad przesłanymi przez kontrolowanego uwagami i poprawkami.
  4. Przyjęcie protokołu z przeprowadzonej kontroli w Zakładzie Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy pod kątem realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 01.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  5. Sprawy różne, wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Grzegorz Hlebowicz

Zaproszeni Goście:

  • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy