null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 maja 2023 r. (wtorek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie wyjaśnień przekazanych przez kontrolowanego w sprawie kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Grzegorz Hlebowicz

Zaproszeni goście:

  • Pan Krystian Ciećka - Dyrektor ZGN w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy