null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 marca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 30 marca 2023 r. (czwartek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej Komisji Rewizyjnej nr 28/29/2022 z dnia 7 kwietnia 2022 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. kontroli „Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.”
  3. Omówienie dokumentów przekazanych w sprawie kontroli Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych – lata 1.01.2018 r. – 31.12.2021 r.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej

/-/ Grzegorz Hlebowicz