null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 11 grudnia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 11 grudnia 2023 r. (poniedziałek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat polityki nazewniczej m.st. Warszawy.
  3. Uchwała Rady m.st. Warszawy w sprawie nadania obiektowi miejskiemu imienia Krzysztofa Michalskiego (skwer po południowo-wschodniej stronie Placu Lelewela) – opinia komisji.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/ Adam Buława

Zaproszeni Goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pan dr. Paweł Weszpiński – Muzeum m.st. Warszawy, Zespół Nazewnictwa Miejskiego