null

Porządek obrad Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 31 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 31 stycznia 2023 r., godz. 18.00, I Liceum Ogólnokształcące, ul. Felińskiego 15.
 

Gospodarzem spotkania jest Dyrektor I LO im. B.Limanowskiego –pan Andrzej Wyrozembski

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Pierwszy Żoliborski Uniwersytet Trzeciego Wieku (idea, funkcjonowanie problemy) - dyskusja
  3. Projekt uchwały Rady m.st. Warszawy ws. nadania nazwy obiektowi miejskiemu w Dzielnicy Żoliborz: skwer Aleksandry Piłsudskiej u zbiegu ulic Krasińskiego, Elbląskiej i Przasnyskiej, przy WIML  – (realizacja wniosku radnych Komisji z 27.04.22) - opinia komisji.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Samorządności i Dialogu Społecznego

 Adam Buława                                            

Zaproszeni goście:
Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz – Renata Kozłowska
Kierownik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz – Alicja Tyc-Żardecka
Dyrektor I LO im. B. Limanowskiego – Andrzej Wyrozembski
Zarząd I  Żoliborskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku