null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w dniu 14 listopada 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 499/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 650/2022 z dnia 14 września 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  4. Omówienie dalszej korespondencji związanej ze skargą z dnia 9 czerwca 2022 r. na niedopełnianie obowiązków wobec obywateli przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  5. Sprawy różne wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Skarg Wniosków i Petycji
Anna Świeżawska

Zaproszeni goście:

  • Pani Agata Marciniak – Różak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pan Krystian Ciećka - Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  • Skarżący