null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD
posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji

28 listopada 2022 r.
godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 650/2022  z dnia 14 września 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  3. Rozpatrzenie skargi nr CRSiW 499/2022 z dnia 6 lipca 2022 r. na działanie Dyrektora Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  4. Omówienie dalszej korespondencji związanej ze skargą z dnia 9 czerwca 2022 r. na niedopełnianie obowiązków wobec obywateli przez Zarząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  5. Sprawy różne wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Skarg Wniosków i Petycji

/-/Anna Świeżawska

Zaproszeni goście:
Pani Agata Marciniak – Różak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
Pan Krystian Ciećka - Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
Skarżący