null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji w dniu 11 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt porządku obrad posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji
w dniu 11 stycznia 2023 r. o godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Rozpatrzenie skargi  z dnia 7 listopada 2022 r. na działanie Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  3. Sprawy różne wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.


Przewodnicząca
Komisji Skarg Wniosków i Petycji
/-/Anna Świeżawska


Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Agata Marciniak – Różak - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Maria Szwałko Naczelnik Wydziału Inwestycji i Remontów
  • Pani Renata Kozłowska  Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
  • Radca Prawny Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  • Skarżący.