null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 13.12.2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 13 grudnia 2023 r. (środa)

Godz. 16:55

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu Stanowiska Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie ustanowienia roku 2024 Rokiem Marii Kownackiej.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/ Wiktor Jasionowski