null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 20 marca 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 20 marca 2023 r. (poniedziałek)

Godz. 17:00 

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328

  1. Otwarcie komisji.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy - prezentacja instytucji.
  4. Centrum Kultury Filmowej im. A. Wajdy - dyskusja o możliwych polach współpracy.
  5. Sprawy różne.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący
Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/ Wiktor Jasionowski

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Małgorzata Łowkis-Przybytniak – Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Joanna Rożen-Wojciechowska – Dyrektorka Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy