null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 22 maja 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 22 maja 2023 r. (poniedziałek)

Godź. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Działalność Żoliborskiego Domu Kultury – podsumowanie dotychczasowej działalności i dalsze plany.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/ Wiktor Jasionowski

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Małgorzata Łowkis-Przybytniak - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Iwona Mirosław-Dolecka - Dyrektor Żoliborskiego Domu Kultury