null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 23 stycznia 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 23 stycznia 2023 r., godz. 18:00 s. 328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Plan pracy komisji w obszarze kultury na rok 2023.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący
Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury
/-/ Wiktor Jasionowski