null

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 3 października 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury w dniu 3 października 2023 r. (wtorek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 301.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie wniosku Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej dot. ustanowienia roku 2024 Rokiem Marii Kownackiej.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący Komisji
Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/ Wiktor Jasionowski

Zaproszeni Goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Pani Barbara Różewska - Prezes Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej
  • Pan Jarosław Cetens - Przewodniczący Rady Nadzorczej WSM
  • Pani Małgorzata Łowkis-Przybytniak - Naczelnik Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz