null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji i Sportu w dniu 26.09.2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego oraz Komisji Edukacji i Sportu w dniu 26 września 2023 r. (wtorek)

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, sala nr 328.

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie przez komisje projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy i nadania jej statutu.
  3. Zaopiniowanie przez komisje projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący Komisji
Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/ Adam Buława

Przewodnicząca Komisji
Edukacji i Sportu

/-/ Monika Kurowska

Zaproszeni Goście:

  • Pani Renata Kozłowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Ewelina Kot - Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz
  • Pani Elżbieta Błaszczak - Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz