null

Porządek obrad wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 25 września 2023 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Projekt

Porządek obrad posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Infrastruktury i Budżetu w dniu 25 września 2023 r. (poniedziałek).

Godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8, s. 328.

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2023 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 2075/2023 z 14 września 2023 r.
 3. Stan zapewnienia dostępności osobom z niepełnosprawnościami przez przychodnię SPZZLO Warszawa-Żoliborz:
  • organizacja ruchu dla pacjentów przychodni,
  • miejsca parkingowe dla pojazdów osób z niepełnosprawnościami (ilość miejsc, oznakowanie).
 4. Zaopiniowanie przez komisję projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy.
 5. Sprawy różne, wolne wnioski.
 6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury

/-/ Dorota Klejn

Przewodnicząca Komisji
Infrastruktury i Budżetu

/-/ Joanna Tucholska

Zaproszeni Goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Renata Kozłowska - Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Małgorzata Zaława-Dąbrowska - Dyrektor SPZZLO Warszawa-Żoliborz
 • Pani Ewa Jagielska - Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Krystian Ciećka - Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz  
 • Pani Ewelina Kot - Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alina Chojnicka - Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alicja Tyc-Żardecka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Paweł Tęcza - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Elżbieta Błaszczak - Przewodnicząca Rady Seniorów Dzielnicy Żoliborz