null

Porządek Obrad wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Ładu Przestrzennego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek Obrad wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych, Zdrowia i Kultury oraz Komisji Ładu Przestrzennego

15 listopada 2022 r. godz. 18:30

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s.328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia koncepcji architektonicznej przebudowy budynku przy ul. Śmiałej 21 na potrzeby prowadzenia działalności Domu Kultury w Dzielnicy Żoliborz – DRUK 246 A.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca
Komisji Ładu Przestrzennego
                                                                                                  
Donata Rapacka                                                                        

Przewodnicząca
Komisji Spraw Społecznych Zdrowia i Kultury

Dorota Klejn