null

Posiedzenie Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa - 18-05-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Budżetu i Mieszkalnictwa w dniu 18 maja 2021 r., godz. 18.00 Posiedzenie odbędzie się w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie projektu uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2021 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1156/21 z dnia 11 maja 2021 r.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji
BUDŻETU I MIESZKALNICTWA
/-Sławomira Pieńkowska -/

Zaproszeni goście:

  • Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
  • Alina Chojnicka – Główny Księgowy Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy