null

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 14-03-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

 

posiedzenia

Komisji Edukacji i Sportu

w dniu 14 marca 2022 r.

godz. 17:00 (PONIEDZIAŁEK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz w sprawie zaopiniowania koncepcji architektoniczno-urbanistycznej modernizacji Ośrodka Sportu i Rekreacji m.st. Warszawy w Dzielnicy Żoliborz.
  3. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący

Komisji Edukacji i Sportu

/-/Marcin Kozaczuk

 

 

 

 

 

 

Zaproszeni goście:

  • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
  • p. Urszula Markiewicz-Cachro - Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji
  • p. Michał Szpakiewicz – Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz
  • p. Donata Rapacka – Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego Rady Dzielnicy Żoliborz
  • p. Adam Buława – Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego Rady Dzielnicy Żoliborz

 

 

 

 

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl