null

Posiedzenie Komisji Edukacji i Sportu - 30-08-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Edukacji i Sportu

30 sierpnia 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podsumowanie roku szkolnego 2021/2022.
  3. Statystyka rekrutacji na rok szkolny 2022/23.
  4. Wyzwania stojące przed żoliborską oświatą w roku szkolnym 2022/23.
  5. Sprawy różne wolne wnioski.
  6. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Edukacji i Sportu

/-/ Monika Kurowska

 

 

Zaproszeni goście:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Renata Kozłowska
  • Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania – p. Artur Nawrot