null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 10-05-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 10 maja  2022 r.,godz. 18.00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych  przez  Zarząd  Dzielnicy  zgodnie z  Uchwałą   Nr 1529/2022 z dnia 29 marca 2022 r. wraz z autopoprawką wprowadzoną Uchwałą Nr 1557/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 26 kwietnia 2022 r.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania „Sprawozdania z działalności Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy za rok 2021”.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

/- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
 • Pani Agata Marciniak-Różak - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Magdalena Stefaniuk – Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomości Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy