null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 14-03-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 14 marca 2022 r.

godz. 18:00 (poniedziałek)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie wyrażenia opinii o wykonaniu dzielnicowego załącznika do budżetu m.st. Warszawy za 2021 rok.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

 

Wiceprzewodniczący

Komisji Infrastruktury i Budżetu

/-/Dariusz Kołodziejek

 

 

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Agata Marciniak–Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Stec – Kierownik Zespołu Prawnego dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Ewelina Kot – Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Krzysztof Dejnarowicz - Naczelnik Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Łowkis-Przybytniak – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Agnieszka Płucennik – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Jacek Skarbek - Naczelnik Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Lidia Puścian - Naczelnik Wydziału Kadr  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Tęcza - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Urszula Markiewicz–Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alicja Tyc – Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Magdalena Stefaniuk - Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Zdzisława Frydrych - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Zespołu Komunikacji Społecznej  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Ewa Jagielska – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Bortko – p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Michał Szpakiewicz – p. o Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Kocot – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy