null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 14-12-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 14 grudnia 2021 r.

godz. 18:00 (WTOREK)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Stan wdrażania Strefy Płatnego Parkowania Niestrzeżonego, pierwsze uwagi i spostrzeżenia Straży Miejskiej
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Infrastruktury i Budżetu

/-/Joanna Tucholska

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Renata Kozłowska
 • Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy – p. Łukasz Puchalski
 • Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego – p. Katarzyna Strzegowska
 • Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami – p. Krystian Ciećka
 • Naczelnik V Oddziału Terenowego Straży Miejskiej m.st. Warszawy – p. Romuald Modzelewski
 • Komendant Komisariatu Policji Warszawa Żoliborz - podinsp. Radosław Kasztelan
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Maria Szwałko

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl