null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 19-07-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

 

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 19 lipca 2022 r.,

 godz. 18.00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie zadania pt. „Skwer Krasińskiego” w oparciu o przygotowany przez Zarząd Zieleni Warszawskiej (z ogłoszeniem w lipcu) przetarg, na wykonanie robót budowlanych.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

/- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec- Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
  • Pani Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Monika Gołębiewska-Kozakiewicz – Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy