null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 21-06-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 21 czerwca  2022 r.,

 godz. 17.30

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych  przez  Zarząd  Dzielnicy  zgodnie z  Uchwałą   Nr 1588/2022z dnia 17 maja 2022 r. wraz z autopoprawkami  wprowadzonymi Uchwałą Nr 1597/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 31 maja 2022 r. oraz Uchwałą Nr 1605/2022 Zarządu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy z dnia 7 czerwca  2022 r.
 3. Omówienie uwag i postulatów związanych z pierwszym okresem funkcjonowania Strefy Płatnego Parkowania.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

/- Joanna Tucholska -/

 

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Łukasz Puchalski – Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie
 • Pan Michał Lejk - Zastępca Naczelnika Wydziału Parkowania w Zarząd Dróg Miejskich
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Przedstawiciele Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Park Dolny”