null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 30-08-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 30 sierpnia 2022 r., godz. 17:30

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania projektu zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz do załącznika dzielnicowego do budżetu miasta stołecznego Warszawy Dzielnicy Żoliborz na 2022 r. proponowanych przez Zarząd Dzielnicy zgodnie z Uchwałą Nr 1655/2022 z dnia 29 lipca 2022 r.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie  projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy na rok 2022.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

/- Joanna Tucholska -/

 

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  • Pan Michał Szpakiewicz – p. o Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy