null

Posiedzenie Komisji Infrastruktury i Budżetu - 6-09-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 6 września 2022 r.,

 godz. 18.00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8, sala 328

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Wyrażenie opinii dot. funkcjonowania nowego systemu Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo w latach 2023 – 2028.
 3. Omówienie problemów związanych z placem zabaw znajdującym się na  terenie Osiedla „Zatrasie”.
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Infrastruktury i Budżetu

/- Joanna Tucholska -/

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska - Zastępczyni Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m. st.  Warszawy
 • Pani Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury Urzędu Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pan Adam Kalinowski  – Dyrektor Osiedla Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „Zatrasie”
 • Pan Łukasz Puchalski - Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie