null

Posiedzenie Komisji Komisji Infrastruktury i Budżetu - 19-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Infrastruktury i Budżetu

w dniu 19 października 2021 r.

godz. 18:00 (wtorek)

Posiedzenie w trybie zdalnym

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy w sprawie zaopiniowania załącznika dzielnicowego do wstępnego projektu uchwały budżetowej m.st. Warszawy na 2022 rok.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Wiceprzewodniczący

Komisji Infrastruktury i Budżetu

/-/Dariusz Kołodziejek

Zaproszeni goście:

 • Pan Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Agata Marciniak–Różak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alina Chojnicka – Główna Księgowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Jacek Jasik – Kierownik Zespołu Prawnego dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Ewelina Kot – Naczelnik Wydziału Obsługi Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Krzysztof Dejnarowicz - Naczelnik Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Łowkis-Przybytniak – p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Agnieszka Płucennik – Naczelnik Wydziału Administracyjno-Gospodarczego dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Jacek Skarbek - Naczelnik Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Maria Szwałko - Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Lidia Puścian - Naczelnik Wydziału Kadr  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Paweł Tęcza - Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Artur Nawrot - Naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Urszula Markiewicz–Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Alicja Tyc – Żardecka – Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Magdalena Stefaniuk - Naczelnik Wydziału Zasobów Lokalowych dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Zdzisława Frydrych - Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Przedstawiciel Zespołu Komunikacji Społecznej  dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Ewa Jagielska – Dyrektor Dzielnicowego Biura Finansów Oświaty m. st. Warszawy
 • Pan Krystian Ciećka – Dyrektor Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Bożena Golon – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Bortko – p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy w Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • Pan Michał Szpakiewicz – p.o Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Kocot – Dyrektor Biblioteki Publicznej w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl