null

Posiedzenie Komisji Kultury - 17-05-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury w dniu 17 maja 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny

PORZĄDEK OBRAD Wspólnego posiedzenia Komisji Kultury w dniu 17 maja 2021r., godz. 18.00 tryb zdalny

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy w sprawie wystąpienia z wnioskiem do Rady m.st. Warszawy o stworzenie regulacji związanych z organizacją planów filmowych na terenie Dzielnicy Żoliborz
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz – p. Paweł Michalec
  • p.o. Naczelnika Wydziału Kultury dla Dzielnicy Żoliborz – p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak
  • Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz – p. Maria Szwałko