null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 13-01-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD

posiedzenia

Komisji Ładu Przestrzennego

w dniu 13 stycznia 2022 r. (czwartek), godz. 18.00

w trybie zdalnym

 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Prezentacja wyników konkursu na projekt Środowiskowego Domu Samopomocy przy ulicy Izabeli.
 3. Sprawy różne, wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisj

ŁADU PRZESTRZENNEGO

/- Donata Rapacka -/

 

Zaproszeni Goście:

 • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Renata Kozłowska – Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Maria Szwałko –  Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pani Alicja Tyc-Żardecka - Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Krzysztof Dejnarowicz - Naczelnik Wydziału Nieruchomości dla Dzielnicy Żoliborz
 • Pan Wojciech Wagner – Zastępca Dyrektora Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy
 • Pani Małgorzata Bortko – p.o. Dyrektora Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Rydygiera
 • Pani Dorota Bagińska – Przewodnicząca Sądu Konkursowego
 • Przedstawiciele EMA studio

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

 • Transmisja z obrad - link