null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 14-09-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek Obrad

Komisji Ładu Przestrzennego

14 września 2022 r., godz. 18:00

wizja lokalna

Zabytkowe podziemia dawnego pałacu Sobieskich przy ul. Gdańskiej 6A
(wejście od ul. Dembińskiego)

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Odkryte relikty historycznego pałacu Sobieskich  - kwestia promocji i udostępnienia mieszkańcom  najstarszego zabytku dzielnicy po zakończeniu remontu.
  3. Sprawy różne wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Ładu Przestrzennego

/-/ Donata Rapacka

 

Zaproszeni goście:

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków – p. Jakub Lewicki

Stołeczny Konserwator Zabytków – p. Michał Krasucki

Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – p. Zdzisława Frydrych

p.o. Naczelnika Wydziału Kultury i Promocji -  p. Małgorzata Łowkis-Przybytniak

Varsavianista – p. Tomasz Pawłowski

Prezes Fundacji Warszawa 1939 i varsavianista – p. Ryszard Mączewski