null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 18-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Ładu Przestrzennego

w dniu 18 października 2021 r. (PONIEDZIAŁEK)

godz. 17:00

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Informacja na temat wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada.
  3. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Ładu Przestrzennego

/-/Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
  • Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy – p. Marlena Happach
  • Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego – Centrum Biura Architektury i Planowania Przestrzennego m.st. Warszawy – p. Maria Jeleń
  • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Zdzisława Frydrych

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl  do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl