null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego - 24-08-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Ładu Przestrzennego

24 sierpnia 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328

 

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Zaopiniowanie projektu uchwały Rady m.st. Warszawy zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu Parku Kaskada.
 3. Planowana w trybie lex deweloper inwestycja przy ul. Przasnyskiej 6B.
 4. Sprawy różne wolne wnioski.
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisji Ładu Przestrzennego

/-/ Donata Rapacka

 

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Renata Kozłowska
 • Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – p. Marlena Happach
 • Naczelnik Wydziału Zagospodarowania Przestrzennego Centrum Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – p. Maria Jeleń
 • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – p. Zdzisława Frydrych
 • Naczelnik Wydziału Infrastruktury – p. Maria Szwałko
 • Przedstawiciel firmy Echo Investment