null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego, Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD wspólnego posiedzenia Komisji Ładu Przestrzennego Komisji Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego w dniu 29 czerwca 2021 r., godz. 17:00 (WTOREK) tryb zdalny 

 1. Przyjęcie porządku obrad.
 2. Zagospodarowanie i funkcje nieruchomości miejskiej przy ul. Potockiej 1:
  • podsumowanie ustaleń z wizji lokalnej 8.06.21 dot. uwarunkowań i możliwości zagospodarowania nieruchomości (zapisy mpzp, ochrona konserwatorska, zasady projektowania miejskich obiektów sportowych).
  • informacja o wcześniejszych projektach i uchwałach Rady Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy podjętych w przedmiotowej sprawie.
 3. Omówienie potrzeb klubów sportowych aktualnie korzystających z terenu OSiR oraz funkcji przewidywanych w projekcie dla zaspokojenia ich potrzeb oraz  biurowych potrzeb mieszkańców.
 4. Omówienie i przyjęcie projektu stanowiska Rady Dzielnicy  wyrażającego oczekiwania radnych w/s rewitalizacji i zagospodarowania terenu OSiR Żoliborz.  
 5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca Komisji Ładu Przestrzennego

 

/-/ Donata Rapacka

Wiceprzewodniczący Komisji Edukacji i Sportu

 

/-/Marcin Kozaczuk

Przewodniczący Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/Adam Buława

 

Zaproszeni goście:

 • p. Paweł Michalec - Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Renata Kozłowska –Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Michał Krasucki – Stołeczny Konserwator Zabytków
 • p. Zdzisława Frydrych – Naczelnik Wydziału Architektury dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy
 • p. Urszula Markiewicz-Cachro – Naczelnik Wydziału Sportu i Rekreacji dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • p. Maria Szwałko – Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 • p. Janusz Samel - Przedstawiciel Biura Sportu i Rekreacji m. st. Warszawy
 • Przedstawiciele klubów sportowych korzystających z obiektów przy ul. Potockiej 1:
 • p. Robert Sienkiewicz - przedstawiciel Polskiego Związku Lekkiej Atletyki
 • p. Paweł Słomiński – prezes Polskiego Związku Pływackiego
 • p. Rafał Giersz – przedstawiciel Firmy Chapman Taylor International Services, któremu zlecono opracowanie projektu zagospodarowania terenu OSiR

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa

SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl