null

Posiedzenie Komisji Ładu Przestrzennego oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 18-05-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Ładu Przestrzennego

oraz

Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

w dniu 18 maja 2022 r.,godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy ul. Słowackiego 6/8 s.328

 

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Miejski System Informacji - jego funkcjonalność w zarządzaniu przestrzenią oraz kwestie nazewnicze.
  3. Sprawy różne wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodnicząca

Komisja Ładu Przestrzennego

/-/Donata Rapacka

 

Przewodniczący

Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/ Adam Buława

 

Zaproszeni goście:

  • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Paweł Michalec
  • Dyrektor Zarządu Dróg Miejskich m.st. Warszawy– p. Łukasz Puchalski
  • Radna m.st. Warszawy – p. Beata Michalec
  • Varsavianista, Kartograf, Specjalista w zakresie toponimii Warszawy - dr Paweł Weszpiński
  • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy - p. Zdzisława Frydrych
  • Naczelnik Wydziału Infrastruktury dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy – p. Maria Szwałko