null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 26-05-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD posiedzenia Komisji Ochrony Środowiska w dniu 26 maja 2021 r., godz. 18:00 (ŚRODA) Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Bezpieczeństwo i nadzór nad pracami polegającymi na wycinaniu lub pielęgnacji drzew na terenie Żoliborza.
  3. Stan fitosanitarny alei kasztanowców przy ul. Przasnyskiej
  4. Sprawy różne wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący
Komisji Ochrony Środowiska
/-/Łukasz Porębski 

Zaproszeni goście:

  • Pani Renata Kozłowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy
  • Pan Paweł Tęcza – Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl