null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 27-10-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska

w dniu 27 października 2021 r. (ŚRODA)

godz. 18:00

Posiedzenie w trybie zdalnym

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Prezentacja "Strategii urządzenia Parku Sady Żoliborskie".
  3. Omówienie planowanych działań na 2022 r. na terenie Parku Sady Żoliborskie.
  4. Sprawy różne, wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Ochrony Środowiska

/-/Łukasz Porębski

Zaproszeni goście:

  • Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Renata Kozłowska
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska p. Paweł Tęcza
  • Autorki projektu Owocowe Sady Żoliborskie
  • Przedstawiciele Stowarzyszenia Obrony Parku Sady Żoliborskie
  • Przedstawiciele Firmy AG Complex

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl