null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska - 8-11-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska

w dniu 8 listopada 2021 r. (PONIEDZIAŁEK)

godz. 18:00

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Prezentacja założeń Karty Praw Drzew oraz omówienie założeń standardów postępowania z drzewami na terenie m.st. Warszawy.
  3. Sprawy różne, wolne wnioski.
  4. Zakończenie posiedzenia.

 

Przewodniczący

Komisji Ochrony Środowiska

/-/Łukasz Porębski

 

Zaproszeni goście:

  • Wiceburmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – Renata Kozłowska
  • Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni m.st. Warszawy ds. Utrzymania Terenów Zieleni – Kamila Nowocin
  • Zastępca Dyrektora Biura Ochrony Środowiska Urzędu m.st. Warszawy – Grzegorz Bistuła-Prószyński
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska dla Dzielnicy Żoliborz– Paweł Tęcza

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl