null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Ładu Przestrzennego - 13-07-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

Komisji Ochrony Środowiska

oraz

Komisji Ładu Przestrzennego

w dniu 13 lipca 2022 r., godz. 18:00

Urząd Dzielnicy Żoliborz ul. Słowackiego 6/8 s. 328

 

 1. Przyjęcie porządku obrad
 2. Koncepcja odkrycia rzeki Drny – perspektywy realizacji, kwestie prawne, możliwości zapewnienia finansowania.
 3. Sprawy różne wolne wnioski.
 4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Ochrony Środowiska

/-/Łukasz Porębski

 

Przewodnicząca

Komisji Ładu Przestrzennego

/-/ Donata Rapacka

Zaproszeni goście:

 • Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Paweł Michalec
 • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Renata Kozłowska
 • Kierownik Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego – dr hab. Andrzej Mikulski
 • Pracownik Zakładu Hydrobiologii Uniwersytetu Warszawskiego – dr Monika Sysiak
 • Dyrektor Muzeum Wojska Polskiego – p. Paweł Żurkowski
 • Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków -p. Jakub Lewicki
 • Stołeczny Konserwator Zabytków – p. Michał Krasucki
 • Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie – p. Mirosław Kurz
 • Prezes Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawa – p. Renata Tomusiak
 • Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego – p. Marlena Happach
 • Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – p. Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
 • Dyrektor Biura Ochrony Środowiska m.st. Warszawy – p. Dorota Jedynak
 • Dyrektor Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa m.st. Warszawy – p. Arkadiusz Kuranowski
 • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - p. Paweł Tęcza
 • Naczelnik Wydziału Architektury i Budownictwa – p. Zdzisława Frydrych
 • Przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Młodzieżowej Rady Dzielnicy Żoliborz – p. Julia Wuls