null

Posiedzenie Komisji Ochrony Środowiska oraz Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego - 17-01-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Ochrony Środowiska

oraz

Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

w dniu 17 stycznia 2022 r., godz. 18:00 (PONIEDZIAŁEK)

 

Posiedzenie w trybie zdalnym

 

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Omówienie raportu z konsultacji społecznych dot. funkcji i zasad użytkowania Parku im. Stefana Żeromskiego.
  3. Warunki wprowadzenia standardu informowania o wycinkach drzew w m.st. Warszawie na terenie Dzielnicy Żoliborz.
  4. Sprawy różne wolne wnioski.
  5. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Ochrony Środowiska

/-/Łukasz Porębski

Przewodniczący

Komisji Samorządności i Dialogu Społecznego

/-/ Adam Buława

 

Zaproszeni goście:

  • Zastępca Burmistrza Dzielnicy Żoliborz m.st Warszawy - p. Renata Kozłowska
  • Dyrektor Zarządu Zieleni m.st. Warszawy – p. Monika Gołębiewska-Kozakiewicz
  • Rzecznik Prasowy Urzędu Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy – p. Donata Wancel
  • Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska - p. Paweł Tęcza

 

Ze względów sanitarnych związanych z przeciwdziałaniem epidemii koronawirusa
SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID~19, posiedzenie Komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy odbędzie w trybie zdalnym.

Osoby pragnące uczestniczyć w posiedzeniu proszone są o zgłoszenie na adres mailowy: Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl do dnia poprzedzającego komisję.

Zgłoszenie powinno zawierać czytelne imię i nazwisko, numer telefonu oraz numer punktu porządku obrad, którego dotyczy zgłoszenie, należy również załączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści:

„W związku z moim udziałem w posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy wyrażam zgodę na udostępnienie przez Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, jako informacji publicznej, moich danych osobowych w zakresie obejmującym moje imię, nazwisko, wizerunek utrwalony na nagraniu z posiedzenia oraz treść wypowiedzi.”

W dniu komisji do godz. 15:00 osoba zainteresowana otrzyma link, za pomocą którego będzie mogła uczestniczyć w zdalnym posiedzeniu komisji.

Zgłoszenie nie jest równoznaczne z udzieleniem głosu na posiedzeniu komisji Rady Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy. Decyzję w tej sprawie podejmuje osoba przewodnicząca obradom w danym punkcie merytorycznym.

Wszystkie zainteresowane osoby mogą zgłosić swoje pytania pisząc na adres Zoliborz.WOR@um.warszawa.pl

  • Transmisja z obrad - link