null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 07-04-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK OBRAD

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

w dniu 7 kwietnia 2022 r., godz. 18:00

s.328 w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

 

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Omówienie oraz przyjęcie „Sprawozdania rocznego z pracy Komisji Rewizyjnej m.st. Warszawy za rok 2021”.
  3. Podjęcie uchwały zmieniającej Komisji Rewizyjnej nr 25/27/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie powołania zespołu kontrolnego ds. kontroli „Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy w zakresie realizacji umów z podmiotami zewnętrznymi na usługi związane z zarządzaniem nieruchomościami komunalnymi oraz poprawności konkursów związanych z wynajęciem lokali użytkowych”.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Grzegorz Hlebowicz