null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 07-07-2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

PORZĄDEK  OBRAD posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 7 LIPCA 2021 r., godz. 16.30 (środa) posiedzenie zdalne

Porządek obrad:

  1. Przyjęcie porządku obrad.
  2. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z inicjatywą uchwałodawczą do Rady Dzielnicy Żoliborz dotyczącą zmiany planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2021 rok.
  3. Sprawy różne i wolne wnioski.
  4. Zakończenie obrad.   

 

Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
/-/ Grzegorz Hlebowicz