null

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej - 12-09-2022 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Porządek obrad

posiedzenia

Komisji Rewizyjnej

30 września 2021 r., godz. 17:00 (Czwartek)

Urząd Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy

ul. Słowackiego 6/8 s. 328

 

  1. Przyjęcie porządku obrad
  2. Kontynuacja prac Zespołu Kontrolnego do spraw realizacji kontroli zadania inwestycyjnego „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” – lata 2017-2021, oraz zgodności z przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.
  3. „Budowa Centrum Lokalnego w Dzielnicy Żoliborz usytuowanego przy Pl. Grunwaldzkim” - protokół z prac Zespołu Kontrolnego.
  4. Zakończenie posiedzenia.

Przewodniczący

Komisji Rewizyjnej

/-/Grzegorz Hlebowicz

 

Zaproszeni goście:

  • Pan Paweł Michalec – Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy